Presencial / Online

El Màster en Escriptura del Guió Audiovisual es pot cursar de forma presencial o online. Ambdós màsters compten amb el mateix pla docent i el mateix professorat.

Seu de la docència presencial

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat (Universitat de Barcelona).

Carrer Melcior de Palau, 140.
08014 Barcelona

Calendari

Tots dos màsters començaran l’1 d’octubre de 2021 i finalitzaran el 30 de juny de 2022.

Amb tot, les pràctiques es podran dur a terme fins al primer semestre del curs 2022-2023.

Màster online

 • Et permet estudiar el màster adaptant-lo de forma flexible a la teva situació personal.
 • El pla docent i el professorat del màster online són els mateixos que els del màster presencial.
 • Disposaràs del pla docent de cada assignatura, amb els exercicis a lliurar, i el sistema d’avaluació.
 • Cada alumne comptarà amb un tutor de referència que t’ajudarà a organitzar el teu pla d’estudis i escollir les assignatures optatives.
 • Rebràs una resposta personalitzada de cada activitat, amb una avaluació clara per part del professor on exposarà els punts forts i febles de cada exercici per conèixer la teva evolució com estudiant, i així consolidar el teu aprenentatge.
 • Es proposen exercicis individuals i en equip, comptant sempre amb la supervisió i l’assessorament del professor, el qual respondrà a les teves preguntes amb un marge de 24 hores.
 • L’avaluació de les assignatures és continua. Cada exercici té associada una nota segons els criteris del professor/a. El Treball Final de Màster i les pràctiques compten amb un sistema d’avaluació específic.
 • Cada assignatura té una Aula virtual, on interactues amb el professor i la resta de companys. Tindràs tantes aules com assignatures cursis.
 • A les Aules virtuals disposaràs del pla docent de l’assignatura, el calendari, el sistema d’avaluació i els recursos per poder-la dur a terme.
 • Cada assignatura disposarà d’un espai de debat on poder compartir dubtes i discussions amb la resta de companys i el professor.
 • Les pràctiques són presencials. Si vius a Catalunya, o bé t’hi pots desplaçar durant el període de pràctiques, podràs optar a les mateixes pràctiques que els estudiants del màster presencial. Si no pots desplaçar-te a Catalunya, t’ajudarem a trobar una empresa audiovisual a prop d’on visquis perquè hi puguis fer les pràctiques.