Professorat

Laura Bergés

Doctora en Ciències de la Informació i amb un màster
d’especialització en economia, la seva trajectòria de recerca s’ha
centrat en aspectes d’economia i polítiques de comunicació i
l’estructura dels sistemes mediàtics en el seu context, tenint en
compte tant els mitjans de comunicació privats, com els públics i els
comunitaris, així com l’impacte de les polítiques públiques sobre el
mateix. Ha participat en diversos projectes de recerca finançats en els
àmbits de l’economia dels mitjans, l’evolució del servei públic
audiovisual o les metodologies de recerca en l’àmbit de la
comunicació. Ha col·laborat amb el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya en tasques de recerca (elaboració dels informes del sector
audiovisual), assessorament en aspectes d’economia de la comunicació
(informes sobre impacte econòmic de les lleis i instruccions del CAC),
així com en els processos d’adjudicació de llicències de TDT
(avaluació de les propostes econòmiques). Forma part de l’Euromedia
Research Group i és membre de la Red de Investigación en Comunicación
Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP), en el marc de la qual
he participat en projectes de recerca sobre mitjans comunitaris a
Espanya.
D’entre les publicacions, destaca el llibre de Gestión de Empresas de
Comunicación (2009).

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment